Pouze pro města Hradec Králové a Pardubice

Nejčastější dotazy týkající se Pronájmu s garancí

Vaši otázku už jsme možná zodpověděli, podívejte se níže

Nejčastější dotazy

Staráme se o to, abyste měli jistotu poctivého nájemce za každé okolnosti, a to bez starostí. Více o tom, jak celý pronájem probíhá, zjistíte v následujícím FAQ.

Nejsem si jistý, jestli můj volný byt je vhodný k pronájmu. Dlouho v něm nikdo nebydlel.

Vyplňte formulář s nabídkou bytu, my si jej přijedeme prohlédnout a na místě zjistíme, v jakém stavu byt je, zda může být pronajímán hned, nebo jaké úpravy a opravy bude potřebné provést, než budeme moci uzavřít smlouvu.

Co když budu potřebovat byt pro vlastní potřebu nebo pro někoho z rodiny?

Smlouvu o pronájmu bytu můžete kdykoliv písemně vypovědět. Po skončení tříměsíční výpovědní lhůty Vám váš byt předáme ve stavu, jaký je popsaný ve smlouvě, a budete jej moci využívat podle svých potřeb. Pouze pokud smlouvu ukončíte dříve, než za 12 měsíců, budeme po Vás chtít vrátit motivační příspěvek 30 000 Kč.

Budu moci svůj byt během pronájmu využívat k rekreaci? Třeba když nájemníci odjedou na dovolenou?

Po dobu pronájmu se váš byt stane domovem jiné domácnosti, která určitě ocení soukromí a klid, zabydlí si jej podle svých potřeb a přání. Na zaplacení pěkné dovolené můžete využít pravidelný garantovaný příjem z pronájmu.

Co když budu potřebovat byt prodat?

Byt můžete nabídnout k prodeji. Pronajatý byt může být pro některé zájemce atraktivní a zvýšit jeho cenu. S novým vlastníkem můžeme uzavřít stejnou smlouvu, jako s vámi, nebo byt předat. Pokud z důvodu prodeje budeme muset byt opustit dříve než za 12 měsíců, budeme po Vás chtít vrátit motivační příspěvek 30 000 Kč.

Jak se budu domlouvat s obyvateli bytu? Budu muset za nimi do bytu jezdit?

Nemusíte si dělat starosti, veškerou komunikaci s obyvateli bytu zajistí realizátor projektu. Pro vás bude k dispozici kontaktní osoba, která bude zodpovídat vaše případné dotazy.

Co když obyvatel bytu nebude platit nájem?

Nájem Vám vyplácíme každý měsíc bez ohledu na to, zda je byt obsazený nebo prázdný, či jestli jeho obyvatelé platí nebo neplatí. To nám umožňuje spolupráce s MMR a IOM. Spolupracujeme také s profesionální organizací poskytující sociální práci, která umí zjistit důvody, proč nájemník neplatí, a řešit je.

Co když nájemníci vytopí byt pod nimi, nebo způsobí sousedům jinou škodu?

Pro tyto případy bude byt pojištěný (pojištění odpovědnosti za způsobené škody). Poškozený soused dostane za standardních podmínek uhrazenou škodu od pojišťovny. Od vás nebude žádná platba požadována.

Co když bude po skončení nájmu potřeba velká oprava bytu? Nechci ji organizovat, mám s tím špatné zkušenosti…

Velké škody v bytě (např. potřeba vyměnit celou podlahu, linku apod.) jsou z našich zkušeností s pronájmem stovek bytů velmi výjimečné. Pokud by však k této situaci došlo, tak opravu zajistíme a byt vrátíme ve stavu, jaký je popsán ve smlouvě.

Říkáte, že budete řešit případné opravy a další problémy. Co si pod tím mám představit?

Když nájemníci zjistí, že jim nefunguje topení, protéká voda na toaletě, zaseknul se klíč v zámku, nebo se stalo něco podobného, tak budou volat nám. My zařídíme opravu a její uhrazení, vy s řešením nebudete mít žádné starosti.

Budu pravidelně dostávat nájem. Co z toho pro mě vyplyne?

Pokud za rok vyděláte pronájmem více než 6000 Kč, musíte tyto příjmy uvést do daňového přiznání. Od příjmů z pronájmu můžete odečíst náklady, které jste měl/a s pronájmem spojené (buď paušálně ve výši 30 %, nebo podle dokladů, které jejich výši prokazují). Z takto vzniklého základu pak zaplatíte daň ve výši 15 %. Daňové přiznání za rok 2023 budete podávat v roce 2024 (do 1.4., pokud podáte papírovou formou, nebo elektronicky do 1.5., popř. prostřednictvím daňového poradce do 1.7.). Poté případně doplatíte daň.

Nájemníci budou hluční a narušovat soužití v okolí. Nechci si kvůli tomu narušit vztahy s dalšími obyvateli v okolí mého volného bytu.

Součástí povinností nájemníka je dodržovat pravidla soužití, která jsou v domě obvyklá. Obyvatelům bytů předáme informace o všech pravidlech podle stanov SVJ, domovního řádu či jiných závazných dokumentů. Porušování pravidel budeme řešit ve spolupráci s profesionální organizací, která poskytuje sociální práci. Závažné porušování soužití můžeme řešit i výpovědí domácnosti z bytu.

Budete pronajímat byt také Ukrajincům nebo cizincům?

Byty budeme pronajímat zájemcům o bydlení ve vašem regionu, mezi které patří také uprchlíci z Ukrajiny. Bydlení však hledají také senioři, rodiny s malými dětmi, jednotlivci nebo páry, kteří si poprvé hledají samostatné bydlení. U nájemníků budeme dbát na to, aby mohli pravidelně platit nájem ze svých příjmů nebo důchodů, popř. s pomocí dávky na bydlení.

Objeví se můj byt na internetových stránkách nabízejících pronájem bydlení nebo ubytování?

Váš byt budeme nabízet neveřejně ve spolupráci s orgány veřejné správy domácnostem, které ve vašem regionu hledají bydlení. Pouze ve výjimečných případech, pokud bychom touto cestou nenašli vhodné obyvatele, bychom byt inzerovali veřejně na internetu.

Jsme připraveni se Vám věnovat, kontaktujte nás

Zuzana Halamová

+420 608 166 106

Pouze pro města Hradec Králové a Pardubice